Novinky


Univerzita Graz na ÚMMS SAV

Univerzita Graz na ÚMMS SAV

Koncom ferbruára sme na základe nášho pozvania privítali na našej pôde popredných predstaviteľov Graz University of Technology, Institute of Materials Science, Joining and Forming. V rámci programu zástupcovia univerzity predstavili univerzitu a...

Čítať viac
Periodický publikačný seminár 2023

Periodický publikačný seminár 2023

Na základe vynikajúcich spätných väzieb po úvodnom publikačnom seminári koncom roka 2022, sme vo februári naštartovali aktuálny ročník prednáškou našej úspešnej mladej vedkyne Ing. Kateryny Kamyshnikovej, PhD. Katka nám predstavila výsledky svojic...

Čítať viac
Prednáška k minimovej práci

Prednáška k minimovej práci

Tohtoročnú sériu doktorandských seminárov na ÚMMS SAV otvoril prednáškou k svojej minimovej doktorandskej práci s názvom „Zmeny mikroštruktúry rozhrania kompozitných materiálov na báze medi s uhlíkom pripravených tlakovou infiltráciou“ náš kolega ...

Čítať viac
Vedecké fórum SAV – TÜBITAK

Vedecké fórum SAV – TÜBITAK

V pondelok 21. novembra 2022 sa v priestoroch vedeckého parku TÜBITAK Marmara Research Centre Gebze (Turecko) uskutočnilo 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK,  organizované The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK)...

Čítať viac
Prednáška vedcov z Rumunskej akadémie vied

Prednáška vedcov z Rumunskej akadémie vied

Dňa 22.11.2022 sme mali tú česť privítať v našich priestoroch spolupracovníkov z Rumunskej akadémie vied v rámci projektu bilaterálnej mobility RA-SAS-22-01 „Aplikácie metalických pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch“. Prof. Dr...

Čítať viac
Periodický seminár 2022

Periodický seminár 2022

Dnešným dňom sme po dlhšej pandemickej prestávke obnovili sériu ústavných seminárov pre vedeckú obec ÚMMS SAV, v.v.i., v ktorých budeme predstavovať aktuálne domovské výskumné aktivity prostredníctvom publikovaných vedeckých článkov v časopisoch z...

Čítať viac
BIACOM®- Kompozitný materiál pre implantáty

BIACOM®- Kompozitný materiál pre implantáty

Vedci z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV vyvinuli nový titán – horčíkový kompozitný materiál BIACOM® (BIoActive COmposite Metal), cielene mierený pre aplikáciu kostných zubných implantátov. Použitím nového materiálu pripraveného metódami ...

Čítať viac
Vedecká konferencia Technológia zvárania 2022

Vedecká konferencia Technológia zvárania 2022

Dňa 9.11.2022 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., na Kopčianskej ulici v Bratislave konala  vedecká konferencia na tému „Technológia zvárania 2022 - technológia rozvoja priemyslu EÚ“. Vedeckú konferenciu organizovala spoločnosť PRVÁ...

Čítať viac
Konferencia Funkčné materiály 2022

Konferencia Funkčné materiály 2022

Dňa 25.10.2022 sme v spolupráci so Spoločnosťou pre nové materiály a technológie  hostili medzinárodnú konferenciu Funkčné materiály 2022.   Konferencia bola zameraná na oblasti: funkčné materiály, modifikácia vlastností materiálu, štrukturálna a...

Čítať viac
16. ročník Multinárodného kongresu na mikroskopiu

16. ročník Multinárodného kongresu na mikroskopiu

16. ročník Multinárodného kongresu na mikroskopiu 4. – 9. Septembra 2022 (https://www.16mcm.cz/) bol kľúčovým mikroskopickým podujatím v stredoeurópskom regióne. Kvalitu vedeckého obsahu zabezpečili poprední vedci z celej Európy. Podujatie ponúklo...

Čítať viac
Športovkyňa vo vede.

Športovkyňa vo vede.

Športovkyňa vo vede.   Dá sa prepojiť  šport  s vedou?  Odpoveď nájdete v inšpiratívnom rozhovore s našou  doktorandku Ing. Luciou Kopčanovou z Divízie mikroštruktúr povrchov a rozhraní, ktorá okrem doktorandského štúdia exceluje aj v športovej ...

Čítať viac
Workshop INOVATO  - Nové materiály a technológie

Workshop INOVATO - Nové materiály a technológie

Dňa 06.10.2022 sme v priestoroch ÚMMS SAV, v.v.i., hostili seminár INOVATO klastra. Seminár bol zameraný na predstavenie aktivít členov klastra INOVATO , ktorého členom je aj ÚMMS SAV v.v.i., ďalej nadviazanie kontaktov a vzájomnej spolupráce. V r...

Čítať viac
Európska Noc Výskumníkov 2022

Európska Noc Výskumníkov 2022

30. septembra 2022, sa v dvadsiatich piatich európskych krajinách vrátane Slovenska uskutočnil 16. ročník podujatia Európska noc výskumníkov. Okrem Bratislavy sa k najväčšiemu vedecko-popularizačnému podujatiu v Európe pripojili aj štyri ďalšie sl...

Čítať viac
Veľtrh vedy 2022

Veľtrh vedy 2022

Dňa 23.09.2022 sa na námestí M.R. Štefánika pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave  konal  už piaty ročník Vedeckého veľtrhu.  Patrónmi podujatia boli bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a prorektor FMFI UK prof. RNDr....

Čítať viac
Veľtrh Vedy v Prahe

Veľtrh Vedy v Prahe

V dňoch 2. – 4.6.2022 sa na výstavisku PVA EXPO Praha v Letňanoch konal Veletrh Vědy 2022. Hosťom bola aj Slovenská akadémia vied a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. samozrejme nesmel chýbať.   Na podujatí sme mali možnosť obd...

Čítať viac
« 1 2 3 4 5 6 »