Úspešné príbehy


Ústav vyriešil množstvo problémov pre priemyselných partnerov. Zahŕňajú oblasti ako odľahčovanie konštukcií, zvyšovanie tuhosti konštrukcií, absorbovanie nárazov, vedenie tepla, vývoj materiálov pre extrémne prostredia a kompozitných materiálov pre špeciálne účely, vývoj špeciálnych technologických procesov a zariadení.

Aplikácie v sériovej výrobe

Aluminium foam stiffened Ferrari Modena 360
Aluminium foam component increases passive safety of crew in Audi Q7
New technology improved camshaft phaser stator in BMW engine

Vývoj pre priemysel

Aluminium foam component for Audi A2
New engine bracket reduced noise and vibrations in Hyundai car
Material that can withstand conditions in divertor of fusion reactor

Technológie aplikované v priemysle

Collaboration between science and industry brings benefits to both