Vedecké časopisyKOVOVÉ MATERIÁLY

Ústav materiálov a mechaniky strojov je vydavateľom vedeckého časopisu KOVOVÉ MATERIÁLY.
Journal Metallic materials 

Vychádza od:  1963
Online na internete od: 1997
 

ISSN: 0023-432X
Periodicita: raz za dva mesiace
Jazyk: angličtina
Citované v: Materials Science Citation Index (MSCI), Institute for Scientific Information
Impact faktor: 0,406 (ISI Journal Citation Reports 2014)
Zahrnuté v: EEVL - The Internet Guide to Engineering, Mathematics and Computing
Vydavateľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
v spolupráci s:
• Ústav materiálového výskumu SAV
• Ústav fyziky materiálov ČAV
• Strojnícka fakulta STU Bratislava
 

Powder Metallurgy Progress

Ústav materiálov a mechaniky strojov je spoluvydavateľom vedeckého časopisu Powder Metallurgy Progress.