Ďalšie generácie


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. sa snaží získavať, povzbudzovať a podporovať mladých ľudí aby si vybrali vedeckú dráhu. Ústav na tento účel vytvára vlastné projekty a podniká vlastné akcie a taktiež sa zapája aj do národných a medzinárodných podujatí popularizujúcich vedu.

 

Európska noc výskumníkov

Projekt popularizácie vedy

Nájdi v sebe vedca

alebo snaha zvýšiť záujem o vedu už u žiakov základných škôl. Projekt popularizácie vedy

Jednotlivé vedecko-popularizačné podujatia