Služby


Ústav je vybavený modernými prístrojmi a zariadeniami ktoré používa na svoju hlavnú činnosť.

Ústav ponúka prípadnú voľnú kapaciu na svojich zariadeniach v oblasti mikroštruktúrnej chrakterizácie materiálov, skúšania ich mechanických a fyzikálnych vlastností, rýchleho prototypovania a simulácie a modelovania.

Čo sa týka poskytovania konkrétnej služby je situácia vždy špecifická a záujemcov prosíme, aby sa vždy obrátili na kontaktnú osobu uvedenú pri danej službe.