• Veda, čo mení svet: vývoj nových neželezných kovových materiálov
  • Veda, čo rieši problémy: odľahčovanie konštukcií, extrémne podmienky, životné prostredie
  • Veda, čo slúži partnerom: výskumné projekty, vývoj, štúdie, analýzy, testy

Novinky

Ústav materiálov a mechaniky strojov

  • tradícia v oblasti základného a aplikovaného výskumu od roku 1953
  • skúsenosti s aplikáciami výskumu a inováciami
  • chápanie potrieb priemyslu
  • doktoranské štúdium vedené skúsenými výskumníkmi
  • pokročilé laborarórne zariadenia
  • vlastné technológie
  • flexibilný personál
Informačná brožúra o ústave
 
 
 HR_01-3 POO_logo_modre

Krása materiálov