Zmluvný partner - Plán obnovy


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.  je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií.

Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004. 
Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk

SK Financované Európskou úniou_PANTONE  POO_logo_modre