Povinne zverejňované informácie


Informácie podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii
Poskytovanie informácií
Verejné obstarávanie
Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1. 7. 2013
Register objednávok, faktúr a zmlúv
Zákazky s nízkou hodnotou do 30. 6. 2013
Rozpočet
Register ponúkaného majetku štátu