Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1. 7. 2013K dnešnému dňu nie je vypísaná žiadna výzva na predkladanie ponúk.