História


1953

Zriadené Laboratórium strojníctva a hutníctva SAV v Bratislave a Košiciach
neskôr premenované na Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV.

1960

Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV sa rozdelilo na Laboratórium fyziky kovov SAV v Bratislave a Laboratórium hutníckej technológie SAV v Košiciach.
(Z Laboratória hutníckej technológie v Košiciach sa postupne vyvinul dnešný Ústav materiálového výskumu SAV.)

1966

Laboratórium fyziky kovov SAV v Bratislave sa rozrástlo a vzniká z neho Ústav fyziky kovov SAV.

1968

Ústav fyziky kovov SAV bol premenovaný na Ústav kovových materiálov SAV.

1955

Zriadené Laboratórium teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV.

1959

Laboratórium teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV bolo premenované na Laboratórium strojov a automatizácie SAV.

1961

Laboratórium strojov a automatizácie SAV sa rozrástlo a vzniká z neho Ústav strojov a automatizácie SAV.

1963

Ústav strojov a automatizácie SAV bol premenovaný na Ústav mechaniky a automatizácie SAV.

1966

Z Oddelenia mechaniky strojov Ústavu mechaniky a automatizácie SAV vzniká Ústav mechaniky strojov SAV.
(Z Oddelenia automatizácie a výpočtovej techniky Ústavu mechaniky a automatizácie SAV vznikol Ústav technickej kybernetiky SAV, z ktorého vznikol dnešný Ústav informatiky SAV.)

1980

Spojením Ústavu kovových materiálov SAV a Ústavu mechaniky strojov SAV vzniká Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.
 
 

2008

Zriadený Technologický inštitút SAV (1. 1. 2008) ako špecializovaná organizácia SAV.

2015

Zlúčenie Technologického inštitútu SAV s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV. Technologický inštitút SAV zaniká k 1. 7. 2015, jeho právnym nástupcom je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.
 

2022

Zmenou právnej formy (od 1. 1. 2022) sa z Ústavu stáva Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia.