Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ/zamestnávateľ: Ústav materilálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, IČO: 00490750 týmto informuje dotknuté osoby/(zamestnancov ÚMMS SAV, že spracúvanie už získaných a spracúvaných osobných údajov bude od 25. 5. 2018 spracúvať podľa nariadenia EP a R EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z 29. novembra 2017 (GDPR).