Informácie podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii


Riaditeľ ÚMMS SAV, v. v. i.: Ing. Martin Nosko, PhD.

Oznamy
Hlavné dokumenty ÚMMS SAV, v. v. i.