Register ponúkaného majetku štátu


Register je prístupný na webovom sídle Ministerstva financií SR www.ropk.sk.