Verejné obstarávanie


Dátum zverejnenia Názov/krátky popis Podklady Uzávierka ponúk
04.11.2021 Batériové úložisko pre hybridnú FVE laboratórneho Smartgridu 22.11.2021 23:59
20.07.2020 Súťažné podklady k výzve “Predokenné hliníkové rolety – Experimentálna hala, Bratislava” 27.07.2020 00:00
20.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky “Predokenné hliníkové rolety – Experimentálna hala, Bratislava” 27.07.2020 00:00
04.02.2020 Súťažné podklady k výzve "Zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi (OPP)" 24.02.2020 00:00
04.02.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi (OPP)" 24.02.2020 00:00
19.11.2019 Súťažné podklady k výzve "Správa IKT sieti pre UMMS SAV" 04.12.2019 12:00
19.11.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Správa IKT sieti pre UMMS SAV" 04.12.2019 12:00
23.09.2013 Oznámenie o výsledku VO - podlimitná zákazka_Vestník 40/2013, zn. 3085-MST 23.09.2023 00:00
23.09.2013 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk_Výzvou zo dňa 27.06.2013, ev.č. ZNH/II/ZIAR/1/2013 23.09.2023 00:00
12.08.2013 Oznámenie o výsledku VO_nadlimitná zakázka_Vestník 78/2013, zn. 6194-MST 12.08.2023 00:00
30.03.2011 VYZVA_VO INOVAL PPZ-1-2011 INDUKCNA PIECKA 16.05.2016 00:00
25.06.2008 Stavebné práce - "Modernizácia experimentálnej haly ÚMMS SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava" 14.07.2008 14:00