Poskytovanie informácií


Informácie sa poskytujú podľa Smernice č. 5/2012 o postupe pri poskytovaní informácií.