Tento rok bol pre nás výnimočný! Oslávili sme 70. výročie založenia ústavu.

Všetko začalo v roku 1953 zriadením Laboratória strojníctva a hutníctva SAV v Bratislave a Košiciach, ktoré bolo neskôr premenované na Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV. Ďalšími následnými deleniami a vznikmi nových ústavov v roku 1968 z Oddelenia mechaniky strojov Ústavu mechaniky a automatizácie SAV vznikol Ústav mechaniky strojov SAV. V roku 1980 spojením Ústavu kovových materiálov SAV a Ústavu mechaniky strojov SAV vzniká Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý od roku 2022 zmenou právnej formy nesie názov  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia.
 
Ústav, ktorý sa za desaťročia svojej existencie pretransformoval a posúval vpred, nebol len svedkom vedeckého pokroku, ale aj jeho aktívnym tvorcom. Nie je to však len o rokoch a názvoch inštitúcií. Za týmto všetkým sa skrývajú desiatky až stovky mien vedcov, pracovníkov a ich silné príbehy, ktoré formovali ústav a jeho smerovanie. Sú to ľudia, ktorí tvoria srdce a dušu tohto ústavu, od mladých nadšencov, ktorí vstupujú do sveta výskumu s veľkými víziami a túžbou zmeniť svet, až po skúsených vedcov s množstvom vedomostí a zručností. Ich vzájomná spolupráca tvorí základný pilier úspechu nášho ústavu. Veď koniec koncov, za všetko hovoria výsledky. 
 
Toto významný míľnik sme 08.12.2023 oslávili slávnostným Kolokviom k 70. výročiu ústavu. Medzi pozvanými hosťami nemohli chýbať okrem aktuálnych kolegov aj bývalí a emeritní zamestnanci, ktorí po úvodných slovách riaditeľa ústavu Dr. Martina Noska, mali možnosť zaspomínať si počas prezentácií Dr. Františka Simančíka a Dr. Karola Iždinského, na úplné počiatky, pretože zahŕňali aj historické pohľady hlboko do minulosti. Prezentácie a príhovory nám poskytli ucelený pohľad na vývoj ústavu v priebehu rokov a možnosť pochopiť, aké výzvy a úspechy formovali jeho cestu.
V ďalšej časti programu vystúpili vedúci divízií, ktorí predstavili svoje pracoviská. Každý z nich objasnil zameranie vedeckého výskumu divízie a predstavil plány na nadchádzajúce obdobie. Prezentácie uviedli zamestnancov a ostatných zúčastnených do aktuálneho diania na ústave a vízie budúceho smerovania ústavu.
 
V závere programu riaditeľ ústavu Dr. Martin Nosko poďakoval všetkým prítomným, že prijali pozvanie na oslavu tohto významného jubilea a pozval všetkých na slávnostný obed. Čerešničkou na záver bolo krájanie narodeninovej torty, ktorá bola obrovská a vynikajúca.
Obed ponúkol priestor na neformálne rozhovory a budovanie vzťahov v rámci tímu a spomínanie na časy minulé. Začiatok formulára
 
Celková atmosféra bola plná nostalgie a radosti zo spoločného stretnutia.