Novinky


Oslava 70. výročia SAV, ako inak, vedou!

Oslava 70. výročia SAV, ako inak, vedou!

V dňoch 23. a 24. 06. 2023 sa na námestí M.R. Štefánika v Bratislave, mohla aj široká verejnosť pripojiť k veľkolepým oslavám 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied v rámci podujatia Víkend so SAV.  Vo viac ako 50 stánkoch predstavili vede...

Čítať viac
Ponuka brigády pre študentov VŠ

Ponuka brigády pre študentov VŠ

Práca v práškovo-metalurgickom laboratóriu, leptanie, filtrácia a meranie kovových práškov. trvanie: cca. 1-2 mesiace (júl-august, eventuálne podľa dohody) pre študentov: chemicko-technologickej, materiálovo-technologickej, strojníckej fakul...

Čítať viac
Inoval na súťaži Mladý technik

Inoval na súťaži Mladý technik

V stredu 17. mája sme spoznali víťazov ďalšieho ročníka súťaže Mladý technik. Svet vedy a techniky poháňa ľudstvo vpred. Podľa výdobytkov sveta techniky sa posudzuje vyspelosť jednotlivých generácií. To všetko má na svedomí vynachádzavosť, zveda...

Čítať viac
Veľtrh vedy Praha

Veľtrh vedy Praha

Minulý týždeň sme mali tú česť a potešenie sa opäť zúčastniť Vedeckého veľtrhu v Prahe, ktorý sa konal na výstavisku v Letňanoch. Bol to neuveriteľne inšpiratívny zážitok, pretože sa na veľtrhu zišlo veľa talentovaných výskumníkov, vedeckých tímov...

Čítať viac
Otvorenie výskumného centra FunGlass.

Otvorenie výskumného centra FunGlass.

Erika Hodúlová a Alena Opálková Šišková sa 24. mája 2023 zúčastnili slávnostného otvorenia výskumného Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo (FunGlass) je novovytvorené centrum excelentnosti v rámci projektu Horizont 2020 - Spreadin...

Čítať viac
4. strategický seminár SNMT

4. strategický seminár SNMT

16.05. sa v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave konal 4. strategický seminár Spoločnosti pre nové materiály a technológie pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Hlavným cieľom tohtoročného...

Čítať viac
Študenti v INOVALe

Študenti v INOVALe

Školské exkurzie sú skvelou príležitosťou pre študentov pre zoznámenie sa s rôznymi vedeckými disciplínami a praktickými aplikáciami vedy v reálnom svete. Jedna z takýchto exkurzií sa konala aj na našom detašovanom pracovisku INOVAL v Ladomerskej ...

Čítať viac
V4 tréning pre projektových manažérov výskumu

V4 tréning pre projektových manažérov výskumu

V dňoch 29. až 31. marca 2023 sa v Bruseli uskutočnila v poradí už trinásta edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu organizovaná styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenia sa zúča...

Čítať viac
Seminár pre popularizátorov vedy v Smoleniciach

Seminár pre popularizátorov vedy v Smoleniciach

Na ÚMMS SAV je dlhoročne bežnou súčasťou vedeckého života popularizácia a propagácia vedy. Z dôvodu, že naše popularizačné aktivity sú určené najmä pre detské a študentské publikum, je nesmierne dôležité, aby sme boli schopní  mnohokrát technicky ...

Čítať viac
Návšteva  Technickej univerzity v Rige

Návšteva Technickej univerzity v Rige

V rámci oficiálnej návštevy našich kolegýň na Technickej univerzite v Rige v Lotyšsku v dňoch 14.-15.03.2023, ktorej hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce v oblasti podávania a riešenia spoločných  projektov, vystúpila s prezentáciou „Mikrošt...

Čítať viac
TEM/STEM seminár 2023

TEM/STEM seminár 2023

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. (ÚMMS SAV, v.v.i.) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) usporiadal  základný seminár pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM), kde sa účastníci dozvedeli o základoch TEM a STEM...

Čítať viac
Sladká hravá veda na Smolenickom zámku

Sladká hravá veda na Smolenickom zámku

V rámci marca-mesiaca knihy sa na Smolenickom zámku v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, Chemickým ústavom SAV - Centrum glykomiky, Ústavom Polymérov SAV a Historickým ústavom SAV konal prvý ročník rodinného podujatia „Sladká...

Čítať viac
« 1 2 3 4 5 6 »