Novinky


Penový hliník v dizajnérskej praxi

Penový hliník v dizajnérskej praxi

Juraj Olejár, študent v ateliéri experimentálneho dizajnu, na katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej a doc. Ing. Mgr. art. Mariána Laššáka, ArtD., ukončil svoju bakalársku prácu na t...

Čítať viac
Cooperation Innovation Technology Transfer COINTT

Cooperation Innovation Technology Transfer COINTT

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. 18. - 19. október 2022, Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava Hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Hlavným organizátorom podu...

Čítať viac
Jarný vedecký tábor na SAV

Jarný vedecký tábor na SAV

V dňoch 28.2. až 4.3. 2022 sa na  konal jarný vedecký tábor pre deti vo veku od 5 do 10 rokov. Desať malých „vedcov“ zažilo týždeň plný zábavy, experimentov a získalo mnoho nových vedomostí. Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, v. v. i. pos...

Čítať viac
Konferencia "Konštrukčné materiály 2021"

Konferencia "Konštrukčné materiály 2021"

Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV sa spolupodieľal s Vedeckou spoločnosťou o náuke o kovoch pri SAV a Spoločnosťou pre nové materiály a technológie na organizovaní jednodňovej hybridnej konferencie „Structural Materials 2021 - Konštrukčné ...

Čítať viac
ÚMMS SAV na Space Week, EXPO Dubai 2021

ÚMMS SAV na Space Week, EXPO Dubai 2021

Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV sa zúčastní na EXPO 2021 v rámci Space Week v termíne od 17. – 23. Októbra 2021. Prezentácia je vo forme videa, ktoré predstaví ÚMMS SAV ako partnera pre vývoj širokej škály materiálov vhodných nie len pre...

Čítať viac
Letná škola mladých vedcov 2021

Letná škola mladých vedcov 2021

Niektoré deti o Slovenskej akadémii vied len počuli, iné ju navštívili už po niekoľký raz. Ani jedno však neprišlo na Letnú školu mladých vedcov (LŠMV) z donútenia. Informáciu, že sa koná od 19. do 23. júla, našli na internete, informovali ich ...

Čítať viac
Významné výsledky VEGA č. 7 za rok 2020

Významné výsledky VEGA č. 7 za rok 2020

Výsledky projektu VEGA 2/0114/18: Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí, riešeného pod vedením Ing. M. Baloga, PhD., si vyslúžili pozornosť komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a...

Čítať viac
Zomrel Ing. Juraj Stein, PhD.

Zomrel Ing. Juraj Stein, PhD.

Ing. Juraj Stein, PhD. (1947 - 2021) Dňa 22. 1. 2021 nás nečakane opustil vo veku 73 rokov dlhoročný kolega Ing. Juraj Stein, PhD., ktorý pôsobil v SAV takmer 50 rokov. Ing. Juraj Stein, PhD. sa narodil v roku 1947 v Bratislave. Strednú priemy...

Čítať viac
« 1 2 3 4 5 6 »