Veľtrh vedy Praha

Minulý týždeň sme mali tú česť a potešenie sa opäť zúčastniť Vedeckého veľtrhu v Prahe, ktorý sa konal na výstavisku v Letňanoch. Bol to neuveriteľne inšpiratívny zážitok, pretože sa na veľtrhu zišlo veľa talentovaných výskumníkov, vedeckých tímov a inovatívnych spoločností, ktoré prezentovali svoje výskumy a vedecké projekty verejnosti.
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. na veľtrhu prezentoval návštevníkom Candy pow(d)er manufacture, cukrovú manufaktúru, ktorou hravou formou demonštroval proces práškovej metalurgie. Atmosféra bola „sladká“, plná zvedavosti a nadšenia, keďže veľtrh navštívilo obrovské množstvo detí a študentov, ktorí spočiatku neveriacky pristupovali k našej sladkej manufaktúre, následne, po troche námahy a vylisovaní prvých sladkých produktov odchádzali nadšení a so slovami „waaau, to je hustý“. Bolo úžasné vidieť záujem a obdiv v očiach návštevníkov, ktorí sa zastavovali pri našej manufaktúre a radosť odpovedať na ich zvedavé otázky.
Cítime sa motivovaní a povzbudení ohromným záujmom o náš vedecký stánok, a teší nás, akou vášňou pre vedu a výskum horia mladí ľudia.
Toto podujatie je dôležité nielen pre podporu vedy, výskumu, inovácií a ich popularizáciu, ale taktiež z dôvodu udržiavania a rozširovania spolupráce s Českou akadémiou vied.