“New capabilities and countries in European Space” Conference 2023

Európska vesmírna agentúra (ESA) organizovala v dňoch 23. a 24. mája 2023 konferenciu “New capabilities and countries in European Space” Conference 2023 v ESA/ESTEC v meste Noordwijk, v Holandsku. Konferencia mala za cieľ podporiť medzinárodnú spoluprácu a partnerstvá medzi členmi v oblasti vesmírneho výskumu a taktiež poskytnúť priestor a príležitosť nadviazať kontakt s ďalšími delegátmi konferencie vo fantastickom prostredí exponátov o vesmíre, gravitácii a satelitných systémoch.
ÚMMS SAV, v.v.i. ako člen ESA v rámci nového projektu „Feasibility study of contact capacitor discharge welding gear for space debris capture“, ktorý získali kolegovia z divízie mikroštruktúry povrchov a rozhraní, dostali pozvanie zúčastniť sa tejto významnej medzinárodnej konferencie. V rámci dvojdňového programu vystúpila s prezentáciou naša kolegyňa Ing. Naďa Beronská, PhD. s témou “In-space Capacitor Discharge Welding - An opportunity for In-Orbit Assembly“ a Ing. Marek Gebura, PhD., so spoločnosti Space Scavengers SK, s ktorou ÚMMS SAV, v.v.i. úzko spolupracuje, predstavil tému „Concept of Space Junkyard managed by intelligent satellite swarms and its potential role in fostering sustainability and cyclic economy in space“.