Otvorenie výskumného centra FunGlass.

Erika Hodúlová a Alena Opálková Šišková sa 24. mája 2023 zúčastnili slávnostného otvorenia výskumného Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo (FunGlass) je novovytvorené centrum excelentnosti v rámci projektu Horizont 2020 - Spreading the excellence and widening participation (H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2; Topic WIDESPREAD-01-2016-2017 Teaming Phase 2, project number 739566 a je založené na modernizácii existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály. Centrum je vytvorené v spolupráci s partnerskými inštitúciami projektu a ich poprednými odborníkmi na sklársku vedu a techniku v Európe, konkrétne (v abecednom poradí) prof. Bernardo z Università degli Studi di Padova (Taliansko), prof. Boccaccini z Friedrich – Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Nemecko), prof. Duràn z Instituto de Ceramica y Vidrio Madrid (Španielsko) a prof. Wondraczek z Friedrich-Schiller Universität Jena (Nemecko). Centrum sídli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v regióne s vysokou koncentráciou sklárskeho priemyslu („euroregión skla“), hlavnými výrobcami sú RONA as. Lednické Rovne, Vetropack a.s. Nemšová, John Manville Slovakia v Trnave, Knauf Insulation v Novej Bani a množstvo sklárskych prevádzok na českej strane hranice.
Cieľom FunGlass je vytvoriť medzinárodne uznávané centrum excelentnosti výskumu v oblasti funkčných materiálov na báze skla. Okrem výskumných aktivít vykonávaných priamo výrobcami skla je súčasný CEKSiM jedinou výskumnou jednotkou v SR, ktorá sa zaoberá výskumnými a inovačnými aktivitami súvisiacimi s potrebami lokálneho a regionálneho sklárskeho priemyslu. Centrum je aktívne aj v oblasti vývoja a charakterizácie nových typov funkčných skiel s luminiscenčnými vlastnosťami, náhrady prvkov vzácnych zemín prechodnými kovmi vo fosforoch na báze anorganického skla, výskumu súvisiaceho s vitrifikáciou a imobilizáciou rádioaktívneho odpadu a izolácie na báze sklenených vlákien pre jadrové elektrárne.
Vzhľadom na vynikajúce vybavenie centra FunGlass (https://www.funglass.eu/equipment/) a priateľské medzinárodné prostredie otvorené k spolupráci si trúfame povedať, že v prípade záujmu by sa našli viaceré oblasti prepojenia našich výskumných skupín.