Univerzita Graz na ÚMMS SAV

Koncom ferbruára sme na základe nášho pozvania privítali na našej pôde popredných predstaviteľov Graz University of Technology, Institute of Materials Science, Joining and Forming.
V rámci programu zástupcovia univerzity predstavili univerzitu a aktuálne prebiehajúci výskum:
prof. Dr. Christofn Sommitsch - overview of research activities at IMAT
Dr. Ricardo Henrique Buzolin- Processing and characterization of high entropy alloys
Prof. Dr. Maria Cecilia Polletti- Materials modelling and simulation of thermomechanical processing of commercial alloys
Cieľom tohto stretnutia bolo predstaviť úspešnú európsku univerzitu, vedeckým pracovníkom a doktorandom na ÚMMS SAV, v.v.i. s ktorou by sme chceli obnoviť spoluprácu, ktorá bola v minulosti započatá a to  v oblasti výskumu, v oblasti výmeny študentov a projektovej spolupráce.