Inoval na súťaži Mladý technik

V stredu 17. mája sme spoznali víťazov ďalšieho ročníka súťaže Mladý technik.
Svet vedy a techniky poháňa ľudstvo vpred. Podľa výdobytkov sveta techniky sa posudzuje vyspelosť jednotlivých generácií. To všetko má na svedomí vynachádzavosť, zvedavosť a šikovnosť. Tieto vlastnosti majú i deti, ktoré sa svojimi prácami zapojili do tohtoročnej súťaže o titul Mladý technik.
Súťaž zameraná na tvorivosť a technické zručnosti detí v rôznych vekových kategóriách je súčasťou projektu ProTech od začiatku jeho realizácie. Ten bol spustený bol v roku 2006. Každý školský rok si deti pripravujú svoje výrobky, ktoré sú rozdelené podľa použitého materiálu do niekoľkých skupín. 
Mladý technik je súťaž určená pre jednotlivcov, kolektív a pre dieťa s rodičom, a to vo veku do 6 a 10 rokov a deti od 10 do 15 rokov. 
Súťaží sa v kategóriách stavebnicové práce, lego stavby, výrobky z dreva, z papiera, kartónu, kovu, modelárske výtvory, technická hračka, čiže zlepšováky, ktoré môžu slúžiť ako technická učebná pomôcka, skladanie origami a poslednou kategóriou bola technická úloha, resp. zadanie pre žiakov II. stupňa základných škôl.
Okrem vyhodnotenia najlepších prác v každej kategórii boli odovzdané aj špeciálne ocenenia, a to pre najlepšiu školu v technickej oblasti, najlepšieho žiaka alebo kolektív, ktorý získal titul Mini technik, Junior technik a Mladý technik. Za inovatívny prístup pedagóga v oblasti rozvoja technickej tvorivosti
Práce a výrobky detí hodnotila odborná porota, v ktorej boli odborníci Lukáš Dragošek a Milan Škrobian z vededeckého pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. – INOVAL v Žiari nad Hronom.

Viac informácií o tejto akcii sa môžete dozvedieť tu:
https://www.ziar.sk/cena-mlady-technik-putovala-do-ruk-emy-rajcanovej/?f&fbclid=IwAR11xe60aq_1p5PiVX-2DrXjnvnkuQImqlcwqgR-NzUWSR0AOrfAhGo17Ig
 
text a foto: prevzaté a redakčne skrátené z: https://www.ziar.sk/cena-mlady-technik-putovala-do-ruk-emy-rajcanovej/?f&fbclid=IwAR11xe60aq_1p5PiVX-2DrXjnvnkuQImqlcwqgR-NzUWSR0AOrfAhGo17Ig