Novovymenovaný hlavný redaktor časopisu Metallic Materials – Kovové Materiály

Ctení čitatelia časopisu Kovové materiály,
 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. bol s účinnosťou od 19.06.2023 menovaný za hlavného redaktora časopisu Kovové materiály.
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., ako dlhoročný vedecký pracovník ÚMMS SAV, v.v.i., prináša bohaté skúsenosti v oblasti publikovania vedeckých článkov. Jeho odbornosť a kreativita nás presvedčili, že je práve tým pravým človekom, ktorý pomôže dosiahnuť nové úspechy a posunúť časopis Kovové materiály – Metallic Materials na ešte vyššiu úroveň.
Veríme, že jeho vízia a vedúce schopnosti prinesú  Vám, čitateľom, moderný vedecký časopis, ktorý bude reflektovať aktuálne trendy a zaujímavé odborné témy, ktoré zaujmú širokú vedeckú obec.
 
Blahoželáme k vymenovaniu a prajeme veľa úspechov a kreativity na novej pozícii.