Periodický publikačný seminár 2023

Na základe vynikajúcich spätných väzieb po úvodnom publikačnom seminári koncom roka 2022, sme vo februári naštartovali aktuálny ročník prednáškou našej úspešnej mladej vedkyne Ing. Kateryny Kamyshnikovej, PhD. Katka nám predstavila výsledky svojich výskumov  publikovaných v časopisoch Materials a Intermetallics. Článok publikovaný v časopise Intermetallics obsahovala vedecké výstupy, ktoré boli zároveň vyhodnotené ako „Najvýznamnejší výsledok medzinárodnej spolupráce ÚMMS SAV za rok 2022“. Blahoželáme!
Pre viac informácií o článkoch kliknite na link nižšie.
https://doi.org/10.3390/ma15145049
https://doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107618