Sladká hravá veda na Smolenickom zámku

V rámci marca-mesiaca knihy sa na Smolenickom zámku v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, Chemickým ústavom SAV - Centrum glykomiky, Ústavom Polymérov SAV a Historickým ústavom SAV konal prvý ročník rodinného podujatia „Sladká hravá veda“. Celé rodiny nadšené pre vedu sa počas tohto dňa premenili na potulných bádateľov a presúvajúc sa od jedného pokusu k druhému nasávali vedeckú atmosféru a spoznávali spoločne tajomstvá vedy. 
 Ústav Materiálov a  mechaniky strojov predviedol „Zázračnú továreň na cukríky“, ktoré si deti vylisovali sami. Zábavnou formou si tak detskí návštevníci mohli vyskúšať, ako v skutočnosti prebieha proces lisovania kovového prášku, s ktorým pracujeme a ako týmto spôsobom vyrábame kovové produkty. Náš vedecký stánok sa tešil enormnému záujmu detí, ktoré nebanovali čakať desiatky minút, kým sa dostali k našej cukríkovej továrni a mohli vytvoriť „zázrak“ vlastnými rukami. Ďalšou vedeckou ukážkou ÚMMS SAV bolo Charpyho kladivo, na ktorom sa testovala húževnatosť materiálov a množstvo energie, ktoré je potrebné na ich prelomenie.
 Na Dolnom nádvorí v Zámockej galérii bude v rámci mesiaca marec prebiehať „Zámocký knihotoč“, výmenná burza kníh, kde nejeden čitateľ môže objaviť vzácne knižné poklady, prípadne priniesť vlastné knihy, ktoré ešte môžu potešiť iných.  
 Táto zatiaľ prvá, ale určite nie posledná spoločná akcia v malebnom prostredí Smolenického zámku zožala neskutočný úspech a ukázala, aká vie byť veda krásna, kreatívna a dokáže zaujať davy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, pretože nás veda baví!