Študuj u nás! Vypísali sme témy na dizertačné práce.

ÚMMS SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na
doktorandských študijných programoch:
 
1. Progresívne materiály a materiálový dizajn - v študijnom odbore 36 Strojárstvo
 • dĺžka denného štúdia 4 roky
 • v spolupráci s MtF STU so sídlom v Trnave
 2. Strojárske technológie a materiály - v študijnom odbore 36 Strojárstvo
 • dĺžka denného štúdia 3 roky
 • v spolupráci s SjF STU v Bratislave
 3. Náuka o materiáloch - v študijnom odbore 36 Strojárstvo
 • dĺžka denného štúdia 4 roky
 • v spolupráci s FMMR TUKE v Košiciach
 
4. Výrobné technológie - v študijnom odbore 36 Strojárstvo
 
 • dĺžka denného štúdia 3 roky
 • v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre


                                                ČO A KDE MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ?
 
Témy dizertačných prác na ak. rok 2024/2025:
 
Vývoj kompozitov spevnených oxidickou sieťou pripravených
z kovových práškov deponovaných ALD vrstvami
 školiteľ: Ing. Peter Krížik , PhD. (peter.krizik@savba.sk)
(MtF STU so sídlom v Trnave, SjF STU v Bratislave, FMMR TUKE v Košiciach)
 
Vývoj nového typu biomedicínského resorbovateľného kompozitu na báze zinku
školiteľ: Ing. Martin Balog, PhD. (martin.balog@savba.sk)
(MtF STU so sídlom v Trnave, SjF STU v Bratislave, FMMR TUKE v Košiciach)
 
Vplyv tvárnenia a tepelného spracovania na odolnosť vysokopevných komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu
školiteľka: Ing. Michaela Štamborská, PhD. (michaela.stamborska@savba.sk)
(SjF STU v Bratislave)

Návrh a optimalizácia laboratórneho modelu koncového efektora robotického ramena pre kontaktné kapacitné priváranie svorníkov (CCDS) na obežnej dráhe na vodivé a nevodivé povrchy satelitov a kozmických lodí.
školiteľka: Ing. Naďa Beronská, PhD. (nada.beronska@savba.sk)
(SjF STU v Bratislave)
 
Návrh simulačného modelu delenia kovových a nekovových materiálov elektrónovým lúčom
školiteľka: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. (erika.hodulova@savba.sk)
(Technická fakulta SPU v Nitre)
 
Použitie koncentrovanej solárnej energie v práškovej metalurgii titánu a jeho kompozitov
školiteľ: Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (jaroslav.kovacik@savba.sk)
(Technická fakulta SPU v Nitre)
 
Vplyv tvárnenia a tepelného spracovania na odolnosť vysokopevných komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu
školiteľka: Ing. Michaela Štamborská, PhD. (michaela.stamborska@savba.sk)
(Technická fakulta SPU v Nitre)

 
                                                   ČO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?
 
 • Štipendium vo výške podľa zákona č. 553/2003 Z. z., základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (oslobodené od dane z príjmov).
 • Priznané štipendium je možné navýšiť o mzdu na základe práce na projektoch riešených v ústave, od 200 EUR a viac.
 • Príspevok 60 EUR mesačne na absolvovanie vedeckej výchovy.
 • Ďalej získaš benefity:
 • Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj v podpornom vedeckom tíme.
 • Flexibilný pracovný čas, stravné v rámci zákona.
 • Ubytovanie v kompletne zrekonštruovanom internáte SAV za mesačný poplatok 100 EUR vo vzdialenosti 15 minút autobusom od miesta výkonu práce.
 • Dodatočné odmeny  -  raz ročne za články publikované počas kalendárneho roka. Výška odmeny závisí od kvality príspevku a časopisu (Q1 - 600 EUR, jednorazová odmena, Q2 - 400 EUR atď.).
 • Ďalšie odmeny sú možné za propagáciu, popularizáciu alebo pedagogickú činnosť.
 • Vedenie ústavu plne podporuje PhD. študentov k účasti na zahraničných stážach (možnosť získania doplnkového štipendia na 1 až 10 mesiacov).
 • PhD. študenti sú podporovaní, aby žiadali o študentské granty s dodatočným rozpočtom na vedu.