Interný seminár- Mgr. Eva Pospíšilová - "Využitie ab initio výpočtov a simuláciı́ pri návrhu a výskume nových konštrukčných materiálov"

Interný seminár- Mgr. Eva Pospíšilová - "Využitie ab initio výpočtov a simuláciı́ pri návrhu a výskume nových konštrukčných materiálov"
 
Dňa 11.04.2024 sa v rámci pokračovania interných seminárov na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. konala ďalšia prednáška, tentokrát Mrg. Evy Pospíšilovej v spolupráci s Dr. M. Mihalkovičom z Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. na tému "Využitie ab initio výpočtov a simuláciı́ pri návrhu a výskume nových konštrukčných materiálov".
Dr. Pospíšilová nám predstavila možnosti a spôsoby atomistických simulácií konštrukčných materiálov, medziatomárne interakcie prvkov a využitie simulácií vo vedeckej praxi.
Tento inovatívny prístup k výskumu materiálov nám môže pomôcť urýchliť a zjednodušiť výskum nových materiálov a znížiť spotrebu surovín potrebných na experimentovanie.