Štipendista z Chorvátska skúma hlinníkové peny na ÚMMS SAV

Ing. Tomislav Rodinger, PhD. študent na Katedre materiálov Fakulty strojného inžinierstva a námornej architektúry, Univerzity v Záhrebe v Chorvátsku získal štipendium v rámci Národného študijného programu Slovenskej republiky.
Svoj pobyt začal 1. júna 2023 na ÚMMS SAV, v.v.i. pod vedením Dr. Jaroslava Kováčika. Počas štyroch mesiacov plánuje vykonávať výskum hliníkových pien. Cieľom práce je vytvorenie hliníkových pien metódou práškovej metalurgie s použitím rôznych množstiev uhličitanu vápenatého ako penidla. CaCO3 sa používa ako lacnejšia alternatíva ku konvenčne používanému hydridu titánu. Okrem toho sa použijú rôzne množstvá oxidu hlinitého (Al2O3) pri rôznych veľkostiach zŕn ako výstuž v penách na zlepšenie ich mechanických vlastností. Na záver budú urobené závery o vplyve týchto hodnôt na vlastnosti hliníkových pien.