Vedkyne z ÚMMS SAV, v.v.i. navštívíli National Centre for Metallurgical Research v Madride

V dňoch 22.4. – 26.4.2024 navštívili naše kolegyne Ing. Naďa Beronská, PhD., Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD. a doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD., v Madride dva výskumné inštitúty.
 Stretnutie National Centre for Metallurgical Research (CENIM-CSIC) s Dr. Angeles Arenas Vara bolo zamerané na diskusiu v rámci riešenia spoločného projektu výzvy Mobility SAS-SCIS, ktorý začal tento rok. Počas stretnutia boli odprezentované prednášky zamerané na predstavenie ústavu, resp. jednotlivých divízií a doposiaľ dosiahnutých výsledkov v rámci duálneho laserového zvárania zvolených duplexných ocelí, vrátane analýzy ich jamkovej korózie, za ktoré je zodpovedná španielska strana. Druhá návšteva smerovala na IMDEA Materials Institute za prof. Javierom Llorcom, s ktorým by sme radi nadviazali spoluprácu v rámci momentálne poprednej témy vodíkovej odolnosti zliatin HEA a CCA. Ing. Beronská predstavila ústav a Ing. Kamyshnykova načrtla možnú spoluprácu v rámci výziev Horizontu Európa. Diskusia prebehla úspešne a veríme, že v nasledujúcich mesiacoch nadviažeme na túto dynamickú výmenu nápadov a podnetných myšlienok. Tešíme sa na spoluprácu.