Konferencia FEMS EUROMAT 2023

V dňoch 03.až 07.09.2023 sme mali tú česť zúčastniť sa na významnej vedeckej konferencii s názvom 17th European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes - FEMS EUROMAT 2023, ktorá sa konala v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom. Táto konferencia ponúka jedinečnú príležitosť pre výskumníkov, vedcov a študentov, aby si vymieňali nápady, zdieľali svoj výskum a dozvedeli sa o najnovších pokrokoch v materiálovej vede.
Za ÚMMS SAV, v.v.i., mali na tejto konferencii príležitosť prezentovať svoju  najnovšiu vedeckú prácu v posterovej sekcii aj naši dvaja doktorandi. Selim Burak Cantürk, MSc. predstavil prácu s názvom Changes in microstructure and thermal properties of copper-based composite materials with graphite prepared by gas pressure infiltration  a Ing. Lucia Kopčanová, ktorej práca s názvom Research of the use of dual laser beam and its influence on the resulting properties of welded joints of duplex steels uviedla návštevníkov do jej výskumu v oblasti zvárania.
Účasť mladých vedcov na vedeckej konferencii môže byť dôležitou príležitosťou na zdieľanie výskumných výsledkov, výmeny nápadov a budovanie budúcich profesionálnych vzťahov.
Mladým vedcom poskytla táto medzinárodná konferencia novú inšpiráciu a obohatení novými perspektívami a nápadmi sa môžu vrhnúť do ďalšej vedeckej práce.
Nakoľko sú obaja doktorandi členovia SNMT, mohli využiť zľavnené vložné pre členov Federácie Európskych Materiálových Spoločností.