Oznámenie o konaní voľby členov Vedeckej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Oznámenie o konaní voľby členov Vedeckej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
 
Správna rada ÚMMS  SAV, v. v. i.  vyhlasuje voľbu členov Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i., ktorá sa uskutoční prezenčne dňa 17. januára 2024 (streda) o 09:30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti ÚMMS SAV, v. v. i. v Pavilóne materiálových vied  na Dúbravskej ceste 9 a na pracovisku Inoval v Žiari nad Hronom.
 
Lehota na predloženie kandidatúry je dňa 12.01.2024 (piatok) do 16:00 hod.

V Bratislave 01.12.2023
 
Ing. Martin Nosko, PhD.
Správna rada ÚMMS SAV, v. v. i.
predseda
  
 
Prílohy: 
1. Oznámenie o konaní voľby členov Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i.
2. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i.