Medzinárodná konferencia MATRIB 2023 v chorvátskej Vela Luke

29.06 až 01.07.2023 sa konala medzinárodná konferencia MATRIB 2023 v chorvátskej Vela Luke,  ktorú spoluorganizujeme s chorvátskymi kolegami s Chorvátskej spoločnosti pre materiály a tribológiu (HDMT), ktorá je  združením odborníkov, profesijných organizácií, podnikov a spoločností zapojených do vývoja, testovania a aplikácie technických materiálov. Program konferencie bol plný zaujímavých prezentácií, a príležitostí na vzájomné stretnutia medzi odborníkmi a účastníkmi nie len počas hlavného programu konferencie ale aj v neformálnom prostredí večerného spoločenského eventu. Medzi rečníkmi konferencie boli významní odborníci z hostiteľskej krajiny ako aj zástupcovia zahraničných univerzít ako napr. Technická univerzita v Dubline.  Za ÚMMS SAV, v.v.i. vystúpili Ing. Martin Balog, PhD. s témou Bioresorbable ultrfine-grained Zn composite stabilized by nano ZnO form implatntology, Ing. Peter Krížik PhD. s témou The mechanicalproperfties and creep nehavior of thermallystabile ultrafine-grained Al stabilized by nano thick Al2O3 network determined at elevated temperatures by small punch testing, Ing. Martin Nosko, PhD, ktorý prezentoval  tému In -situ AI-AIN metal matrix composites fabricated industialally at a large scale  a Mgr. Veronika Nagy Trembošová s témou Corrosion enhacement of PM precessed magnesium by turning native oxide on Mg powders into carbonates, ktorou natoľko zaujala organizátorov a odbornú porotu, že sa stala víťazkou ceny za najlepšiu prezentáciu konferencie. Blahoželáme!