Deň techniky 2023 v Žiari nad Hronom

18.10.2023  sa konal 6. ročník podujatia Deň techniky, ktorú organizuje Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom. Cieľom podujatia je motivovať mladú generáciu k štúdiu technických odborov a ukázať im že táto oblasť je nie len výzvou, ale aj nekonečným zdrojom príležitostí a inovácií, ktoré môžu viesť k tvorbe technológií alebo objavom, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok.
Na podujatí sa predstavili viaceré technologické a strojárenské spoločnosti a školy z okolia, a preto naši kolegovia z detašovaného pracoviska Inoval na tejto akcii nemohli chýbať. Študentom, ktorí boli prevažne zo základných škôl, demonštrovali výrobu penového hliníka a produkty z neho, vývoj tepelných batérií a využitie odpadového tepla, na ktoré sa pracovisko zameriava a ktoré sú témami technologického vývoja a aplikovaného výskumu na tomto pracovisku.
 
Na podujatí sa zúčastnilo okolo 580 žiakov, preto veríme, že akcie ako táto sú skvelým podhubím pre rozvoj záujmu a angažovanosti mladých ľudí v technických odboroch.