Týždeň vedy a techniky – Nájdi v sebe vedca 2023

V rámci jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky 06.-12.10 2023 sa otvorili dvere do vedeckého sveta na aj ústavoch Slovenskej akadémie vied. Myšlienkou tohto podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti a vzbudiť záujem o štúdium technických odborov.
 
Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. sme privítali piatich študentov zo Spojenej školy na Novohradskej ulici v Bratislave. Po úvodnej prednáške o kovoch, ktorá ich zoznámila s kovmi po teoretickej stránke, sa študenti pod dohľadom pani doc. Eriky Hodúlovej vrhli na praktické overenie teoretických poznatkov v našich laboratóriách. Meraniami fyzikálnych vlastností kovov zisťovali rozdiely medzi čistými kovmi a zliatinami a ich mikroskopickú štruktúru.
Názornou demonštráciou tepelných vlastností materiálov bola ukážka vypeňovania hliníka. Spôsob výroby penového hliníka je jednoduchý a pripomína prípravu kysnutého koláča. Podobne ako v koláči je pórovitá štruktúra len vo vnútri, na povrchu si materiál zachováva kompaktnú hliníkovú vrstvu.
V poslednej časti tohto vedeckého dňa sme umožnili študentom nazrieť aj do tajov nášho vodíkového laboratória, kde mohli vidieť moderné prístroje na deštruktívne a nedeštruktívne metódy skúšania a hodnotenia materiálov.  
 
Počas celého dňa sme dostávali zvedavé, ale aj veľmi fundované otázky. Študenti prejavovali záujem o detaily a pozadie nášho výskumu, čo svedčí o ich schopnostiach kritického myslenia a analytického prístupu k vedeckým témam.
 
Veríme, že spolupráca s mladou generáciou je kľúčová pre budúcnosť vedy a techniky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili akcie Nájdi v sebe vedca, váš entuziazmus k vede nás inšpiruje a posúva vpred v našom úsilí prispieť k rozvoju vedy a vzdelávania na Slovensku.