Náš kolega Dr. Andrej Štafura stál pri zrode jedinečného umeleckého diela

Dňa 18.1.2024 sa pod záštitou Quirinus, o.z. a Srdcom k umeniu, o.z. konal v Štátnej filharmónii Košice a 19.1.2024 v Mestskom dome kultúry v Revúcej koncert, v rámci ktorého odznela svetová premiéra skladby Pri Bélovom okne slovenskej hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej. Skladba vznikla na motívy fujarovej melódie, ktorú nahral v roku 1906 v gemerskej obci Ratkovské Bystré maďarský skladateľ Béla Bartók. Genéza vzniku Čekovskej skladby je o to výnimočnejšia, že podľa viacerých odborníkov ide podľa súčasného stavu poznania o prvú/najstaršiu zvukovú nahrávku fujary na svete. V Čekovskej skladbe Pri Bélovom okne sa tak snúbi súčasná klasická hudba, história slovenského regiónu Gemer a systematická dlhodobá vedecko-výskumná činnosť zameraná na tento región, ktorá bola realizovaná pod gesciou interdisciplinárnej vedeckej konferencie organizovanej občianskym združením Quirinus.
Autorom myšlienky skomponovania diela na túto tému je organológ Dr. Andrej Štafura z Quirinus, o.z., ktorý je zároveň vedcom pôsobiacim na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i..  Na spomenutú dobovú nahrávku, ktorá je v zbierkovom fonde Néprajzi Múzeum Budapest (Etnografické múzeum Budapešť), poukázala muzikologička Dr. Marianna Bárdiová.
 
Koncert Revúca – obsadenie:
Štátna filharmónia Košice
Sander TEEPEN, dirigent
Stanislav Bartko – fujara
Juraj Genčanský – moderátor
Program:
Ľubica Čekovská: “At Béla’s Window / Pri Bélovom Okne”
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 3 a mol , op. 56 „Škótska“
Qurinus, o.z.
 
Text prevzatý z http://csr.sk/koncert-statnej-filharmonie-kosice/ a redakčne upravený

Recenziu podujatia si môžete prečítať na stránke časopisu Opera Slovakia:
https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-diela-lubice-cekovskej-popularizuje-region-gemera-aj-vdaka-bartokovi/