Týždeň vedy a techniky - Kočovné laboratórium

Dva ústavy SAV sa 9.11.2023 počas týždňa vedy a techniky presunuli na ZŠ s MŠ Za kasárňou, kde triedu 4.C premenili na provizórne vedecké laboratórium. Vedcami sa stalo 25 žiakov spomenutej školy, ktorí experimentovali pod vedením vedeckých pracovníkov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. a z Ústavu polymérov SAV, v.v.i. Vedecké ukážky sa realizovali v piatich skupinkách, v ktorých žiaci interaktívne spoznávali javy a súbory javov. V skupinke pod vedením Eriky Hodúlovej skúmali žiaci magnetizmus. Fyzikálne veličiny ako napríklad tlak, podtlak či povrchové napätie si vysvetlili pomocou viacerých experimentov s Tomášom Dvorákom, Anitou Eckstein a Alenou Opálkovou Šiškovou. Nakoniec si žiaci vyskúšali ako funguje hydraulika a naučili sa kde všade sa využíva s Helenou Švajdlenkovou.
Dojmy z tejto akcie boli priaznivé zo strany žiakov ale aj pani učiteľky Mgr. V. Slezákovej. „Ukážky sa nám páčili po praktickej stránke, pretože v škole počas vyučovania na experimentovanie často nemáme čas. Akcia sa nám však páčila aj po tej tematickej stránke, nakoľko práve v tomto polroku preberáme učivo súvisiace s fyzikálnymi veličinami a magnetizmom. Kočovné laboratórium bolo naplánované v tom najlepšom čase“. Zhrnula pani učiteľka na záver akcie.