Výskumné centrum ALLEGRO


Akronym:ALLEGRO
Začiatok riešenia:01.10.2014
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26220220198
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Pozri aj štúdiu