Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj


Poslaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.
Projekty fondu sú spravované na národnej úrovni.