Vedecká konferencia Technológia zvárania 2022

Dňa 9.11.2022 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., na Kopčianskej ulici v Bratislave konala  vedecká konferencia na tému „Technológia zvárania 2022 - technológia rozvoja priemyslu EÚ“. Vedeckú konferenciu organizovala spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF,SJF), Žilinskou univerzitou, Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o.. Všetkých účastníkov vedeckej konferencie privítal generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Dr. H. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam propagácie zaujímavých inovácii a nápadov mladých výskumníkov z oblasti zvárania. Na tomto podujatí sa zúčastnila aj naša doktorandka Ing. Lucia Kopčanová, ktorá prezentovala plánovaný projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja s názvom „Zváranie duplexných ocelí duálnym laserovým lúčom“, ktorého riešiteľom je ÚMMS SAV, v.v.i. v spolupráci s PRVOU ZVÁRAČSKOU, a. s. a MTF STU. Projekt je navrhnutý s cieľom vyrobiť čo najkvalitnejšie zvary s takmer žiadnou chybovosťou a uľahčiť proces zvárania z hľadiska šetrenia surovín, energií a pracovného času.