Cooperation Innovation Technology Transfer COINTT

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.
18. - 19. október 2022, Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Viac informácií a program konferencie: COINTT 2022.