Presné odlievanie turbínových lopatiek z niklových superzliatin


Akronym:INCAST
Začiatok riešenia:01.11.2013
Koniec riešenia:31.10.2016
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Pozri aj štúdiu