Medziakademická dohoda


Programy medzinárodných projektov vytvorených na základe zmlúv Slovenskej akadémie vied s partnerskými inštitúciami v zahraničí.