3. Strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a firmami na Slovensku.

Dňa 21.6.2022 sa na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. na bratislavskej Patrónke konal už 3. ročník strategického seminára, ktorý má za cieľ vytvoriť platformu pre stretávanie sa zástupcov akademického, vzdelávacieho a priemyselného sektora a umožniť im rozvíjať spoluprácu nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. Seminár ponúka nové možnosti posilnenia spolupráce vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.

Aj tento rok, hoci po dĺhšej - 2 ročnej pandemickej prestávke, to bol podnetný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 40 zástupcov zo slovenských Univerzít, ústavov SAV a zástupcov z firiem pôsobiacich na Slovensku a expandujúcich do zahraničia.

Počas seminára sa diskutovali aj možnosti SAV, Univerzít a hlavne Slovenských firiem v programoch Horizon Europe. Hlavnými diskutérmi v tejto sekcii bola Lucia Dávidová (ADDSEN, s.r.o.), Dominika Zsapková Haringová (Kancelária na podporu európskych projektov SAV) a Miroslav Poláček (PEDAL Consulting, s.r.o.), ktorí hovorili o svojich skúsenostiach pri výbere vhodných výziev, hľadaní projektových partnerov, podávaní projektov v programoch EÚ a neskôr aj pri manažovaní takýchto projektov. Ing. Karol Iždinský, CSc. predstavil projekt FIT-4-NMBP „Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa“, ktorý napomáha pri získavaní projektov v rámci výziev v programe Horizont Európa konzultačnou činnosťou a prepájaním partnerov.

Tento typ seminára plánujeme organizovať v spolupráci so Spoločnosťou pre nové materiály a technológie (SNMT) každoročne. Veríme, že touto platformou oslovíme čo najväčší počet zástupcov z ústavov SAV, univerzít a priemyselných partnerov a umožníme tak naštartovať a prehĺbiť spoluprácu medzi spomenutými sektormi.

Detailné informácie o podujatí a programe nájdete na linku:
https://www.snmt.sk/a3-strategicky-seminar/