2017 - Začiatky


Už od svojho začiatku v roku 2017 si projekt získal medzi žiakmi veľkú popularitu, a to najmä pre kamarátsky a bezprostredný prístup mladých vedeckých pracovníkov ústavu a možnosť osobne si vyskúšať zaujímavé experimenty.

Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV mohli v roku 2017 uvidieť krátku prezentáciu o materiáloch, ich pôvode, vyhodnocovaní a dôležitosti zlepšovania ich vlastností. Žiaci si mohli navyše vyskúšať prípravu vzoriek pre mikroštruktúrne analýzy pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu brúsením, leštením a leptaním. Napokon skúmali chemické zloženie 1-eurovej mince.


Návšteva žiakov 6.C triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 5. apríla 2017
Návšteva žiakov 6.A triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 10. apríla 2017
Návšteva žiakov 6.B triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 19. apríla 2017