Návšteva žiakov 6.B triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 19. apríla 2017


 
Foto 1Kosť v elektrónovom mikroskope...
 
Foto 2...a drevo...
 
Foto 3Chemická analýza 1-eurovej mince.
 
Foto 4A teraz my...
 
Foto 5...a dievčence.
 
Foto 6Poďme zmerať mikrotvrdosť!
 
Foto 7Príprava vzoriek - ťažká práca.
 
Foto 8V laboratóriu svetelnej mikroskopie.
 
Foto 9... a laboratórium je naše!