Návšteva žiakov 6.A triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 10. apríla 2017


 
Foto 1Prezentácia o materiáloch.
 
Foto 2Zaujímavé nové veci...
 
Foto 3Prečo sa táto súčiastka zlomila...?
 
Foto 4Práca na elektrónovom mikroskope.
 
Foto 5Vidíš zrná materiálu?
 
Foto 6V laboratóriu svetelných mikroskopov.