Návšteva žiakov 6.C triedy Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave dňa 5. apríla 2017


 
Foto 1Vitajte!
 
Foto 2Trošku teórie...
 
Foto 3Ako pripraviť vzoku materiálu.
 
Foto 4Konečne v laboratóriu!
 
Foto 5Pozorujme...
 
Foto 6...a iný experiment.
 
Foto 7Žiaci odchádzajúci do svojej školy. Veríme, že niektorí z nich sa k nám raz vrátia ako doktorandi a vedci.