Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie


Akronym:PROMATECH
Začiatok riešenia:01.09.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:ITMS: 26220220186
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci work package
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík