Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku


Začiatok riešenia:01.03.2022
Koniec riešenia:30.09.2023
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:313011BWF3
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:František Simančík